Felhasználási feltételek

A Terra Incognita Étterem weboldala - a továbbiakban: weboldalak - a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a terra-incognita.hu mindenkori üzemeltetője - a továbbiakban: Terra Incognita Étterem - kizárólagosan jogosult. A Terra Incognita Étterem előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Változtatás joga
A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Terra Incognita Étterem fenntartja. A Terra Incognita Étterem nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének.
A Terra Incognita Étterem szintén fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, a Terra Incognita Éttermen kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Linkek
A weboldalainkon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. A Terra Incognita Étterem nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak a Terra Incognita Étterem weboldalaira vonatkozik.

Biztonság
A Terra Incognita Étterem minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Felelősség korlátozása
Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. A Terra Incognita Étterem az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták
A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Zala Megyei, illetőleg a Zalaegerszegi Városi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.